छायाचित्रे

नगपूरमधील साहित्य मंडळातील सभासद (डावीकडून उभे) बकुल बढे,गो.रा.दोडके,ना.बा.शास्त्री,मनोहर परांजपे,अ.वा.ओक,गणेश सुंभ,मधवराव मुंजे, मा.ना.काळे,वसंतराव राजे,राजा बढे,साखरामपंत जोशी,भैय्या पाठक,तात्या पांडे एत्यादी कविवर्य राजा बढे आणि त्यांचे परम दैवत स्वतंत्र्यवीर वि.दा.सावरकर आकाशवाणीतील कलाकारांसोबत राजा बढे ग.दि.मा.,म.मो.दत्तो वामन पोतदार आणि राजा बढे
© 2014 Raja Badhe, All right reserved